Обект: Предприятие Христо Ников

Обект: Предприятие Христо Ников – основен ремонт