Инженеринг на сградите във връзка с реализацията на проект за енергийна ефективност

Инженеринг на сградите във връзка с реализацията на проект “Мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”