Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР

Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Севлиево – “Сграда с административен адрес: гр. Севлиево, ж.к. Митко Паузов, бл.1 и бл. 10”